Rezervasyon Sözleşmesi

Hizmet Rezervasyonu; Müşterinin, telefon numaralarımızdan rezervasyonu bildirmesi ile başlar ve rezervasyon bedelinin %50 ‘sini ödemesi ile rezervasyon resmileşir. Kaporası gönderilmemiş rezervasyonlar resmilik kazanmaz.

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan Poseidon Hotel Side, Yayla Mah. Barabaros Cad. N/8 Side Manavgat adresinde bulunan Güven Hotel Side; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.apakapartotel.com, internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

Sözleşme Konusu

1.1.    İşbu sözleşme uyarınca Otel, Müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür. (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

1.2.    İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

1.3.    Otel,Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde Taraflar, İşbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2.  Hizmet rezervasyonu, Müşterinin  0 (242) 753 1091  numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi, guvenhotelside.com internet sayfasındaki rezervasyon formu doldurup göndermesi yoluyla gerçekleştirilebilir

3.  Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç, konaklamanın başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce Müşteri tarafından veya Müşterinin  yetkilendirilmiş vekili tarafından otele iletilmesi gerekmektedir.

4.  İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.  Otelde en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

6.  Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

Ödeme Şekli

Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, Toplam Tutar dır. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder. Otelde konaklayacak müşteri, rezervasyonunun onaylanması için rezervasyon bedelinin %50 ‘sini ödemek zorundadır. Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100 ‘ ünü ödemek zorundadır.

Uygulama

1.  Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.

2.  Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

3.  Genel uygulama olarak müşterinin otele giriş saati 13.00'ten sonra, otelden çıkış saati 11.00'dir. Çıkış saatine uymayan ve geç çıkış yapan müşteriler ekstra bir günlük ücreti ödemeyi taahhüt ve kabul eder, bu saatler otelin almış olduğu kararlar doğrultusunda  değişiklik gösterebilir.

Diğer Hükümler

1. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

2. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvel emirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Gemlik Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Ödemenin İade Şekli ve İptaller

Müşterinin herhangi bir sebepten dolayı belirttiği tarihler arası konaklamadan vazgeçmesi durumunda, müessesemiz ücret iadesi yapmaz !